watch sexy videos at nza-vids!
☺TeenQuangNinh.Wap.Sh☺
Thế Giới Giải Trí Cho Mobile
Cho Bạn Và Cho Tôi
Ảo thuật vui
http://teenquangninh.wap.sh
01.Thay đổi số serial tiền giấy
02.Biến ra nhiều chiếc khăn
03.Ảo thuật giỏi đoán tuổi
04.Đoán suy nghĩ khán giả
05.Giỏi đoán ngày trong tháng
06.Bút xuyên tiền
07.Làm biến mất đồng xu
08.Cắt dây không đứt
09.Bút dính vào tay
10.Biến ra những đồng xu
11.Làm biến mất quả bóng bàn
12.Cốc xuyên qua bàn
13.Ảo thuật với những con số
14.Làm xuất hiện và biến mất thimble
15.Bài xuyên qua tiền
16.Biến mất đồng xu
17.Chiếc ly đứng trên một lá bài
18.Ảo thuật học làm nha tiền tri
19.Lá bài tan trong nước
20.Đồng tiền độn thổ
21.Biến bốn con ace thành 4 con kings
22.Ảo thuật gia là một nhà tiên tri
23.Ảo thuật giỏi đoán tuổi P2
24.Bài cắt ngón tay P1
25.Bài cắt ngón tay P2
26.Biến bốn con Át thanh 4 con K
27.Đoán cây bài khán giả chọn
28.Biến nắp chai bia thành đồng xu
29.Dây biến ra chiếc khăn
30.Biến ra những bông hoa
Trang 2

Nếu các bạn có thắc mắc hoặc đóng góp ý kiến chia sẻ kinh nghiệm,thủ thuật,vui lòng click vào đây nhé.
Online:129838
Tìm kiếm trang mobile
Lướt web cho mobile
©2010 - TeenQN. Mobile